Aquesta promoció és una molt bona oportunitat d’inversió i li expliquem per què. Per una banda, el projecte ha estat creat i desenvolupat amb l’objectiu d’oferir el màxim rendiment possible. Per l’altra tenim Andorra que, com a país, està ple d’avantatges econòmics, fiscals i laborals. Fins i tot, la seva climatologia juga un paper clau en el desenvolupament del país.