Oportunitat

Oportunitat de negoci

L’anàlisi de rendibilitat que s’ha preparat per aquest terreny ens indica que la seva rendibilitat és aproximadament el d’un 30,9% per a la construcció de 12 vivendes, tenint en compte les despeses i després d’impostos.